Konferencja Fundusz sołecki po zmianach – Co daje fundusz sołecki?

W programie VI Sesji Rady Gminy Kaźmierz znalazł się punkt:
W sprawie nie wyrażenia zgodny na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
http://forum.kazmierz.info/viewtopic.php?f=72&t=4071&p=36189#p36189

warto zgłębić zagadnienia związane z FUNDUSZEM SOŁECKIM:

2 lipca w gmachu Senatu RP odbyła się konferencja „Fundusz sołecki po zmianach – nowe szanse”, której organizatorem była Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Co daje fundusz sołecki? Wyjaśnia profesor Ireneusz Niewiarowski, wieloletni senator, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów (11:42)

https://www.youtube.com/watch?v=vZ47Rn7uVUQ?t=11m42s

Fundusze sołeckie pomagają realizować w sołectwach projekty wybrane na podstawie decyzji mieszkańców. Obowiązująca od 20 marca br. nowa ustawa o funduszu sołeckim ułatwia korzystanie z tych funduszy i zwiększa wsparcie dla nich z budżetu. Do tej pory gminy dostawały – w zależności od zamożności – zwrot 10 proc., 20 proc. lub 30 proc. kosztów inwestycji, o której współdecydowali mieszkańcy sołectw. Teraz jest to – odpowiednio – 20 proc., 30 proc. lub 40 proc. Regulacja umożliwia też realizowanie wspólnych projektów przez sołectwa z jednej gminy (fundusze mogą się sumować) oraz zmienianie budżetu funduszu sołeckiego w ciągu roku. Fundusze sołeckie działają w gminach posiadających sołectwa od 2009 roku. Korzysta z nich ok. 1200 gmin, czyli co druga gmina w Polsce. Nowa ustawa ma doprowadzić do tego, by z funduszy sołeckich korzystało minimum 70 proc. gmin, które mają sołectwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *