V Sesja Rady Gminy Kaźmierz – 2015-02-16

część pierwsza

03:44 – Informacja międzysesyjna Wójta – Kanalizacja i Kiączyn – sytuacja UG Kaźmierz – CTE CARBOTECH ENGINEERING SA
08:58 – uwagi Radnego Tomasza Augustyna
12:00 – odpowiedź Skarbnika
12:55 – Radny Augustyn raz jeszcze
14:00 – Wójt Gałka pierwszy raz w 100% zgadza się z radnym Tomaszem
16:35 – uzupełnienie wicewójt Gąska
19:05 – Pani Mecenas o CTE CARBOTECH ENGINEERING SA
34:42 – Rekrutacja do publicznych przedszkoli
39:35 – głosowanie nad uchwałą
49:49 – MPZP ul. Leśna
54:28 – Głosowanie nad MPZP
56:28 – Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
58:30 – Zmiany w Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu
1:00:25 – Radny Szulc mówi NIE – komisji Rewizyjnej
1:01:40 – Radny Leszek Szymkowiak rezygnuje z komisji Budżetu na rzecz Rewizyjnej

część 2

00:42 – Nabycie nieruchomości – działka 197/19 – ul. Szkolna / ul. Piniowa
6:30 – Głosowanie
6:50 – Zatwierdzenie Taryf – woda / ścieki
10:05 – Głosowanie
10:50 – Nadanie nazwy drodze – ul. Szeregowa
12:28 – Głosowanie
Wolne wnioski – Informacje
13:40 – Radny Tomasz Augustyn – projekt Odnowa Wsi
O KOMUNIKACJI w gminie:
15:46 – Radny Tomasz Augustyn – komunikacja Kaźmierz – Szamotuły
17:18 – odpowiedź wicewójta Gąski
27:17 – wójt Gałka
28:18 – Radny Andrzej Marciniak – a co z wioskami generalnie?
32:10 – Radna Sylwia Kubala – transport w Pólku
33:22 – komentarz Skarbnika Gminy o komunikacji
34:00 – Radny Tomasz Augustyn
37:00 – Radny Andrzej Marciniak – koncepcja komunikacji
39:00 – Radny Andrzej Szulc
39:45 – wójt Gałka
39:50 – radny Jerzy Kamiński – uchyla rąbka tajemnicy
44:12 – Pismo Mieszkańców Kopaniny
44:38 – Prośba Wicewójta o zajęcie się Strategią Rozwoju