Konferencja Fundusz sołecki po zmianach – Co daje fundusz sołecki?

W programie VI Sesji Rady Gminy Kaźmierz znalazł się punkt:
W sprawie nie wyrażenia zgodny na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
http://forum.kazmierz.info/viewtopic.php?f=72&t=4071&p=36189#p36189

warto zgłębić zagadnienia związane z FUNDUSZEM SOŁECKIM:

2 lipca w gmachu Senatu RP odbyła się konferencja „Fundusz sołecki po zmianach – nowe szanse”, której organizatorem była Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Co daje fundusz sołecki? Wyjaśnia profesor Ireneusz Niewiarowski, wieloletni senator, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów (11:42)

https://www.youtube.com/watch?v=vZ47Rn7uVUQ?t=11m42s

Continue reading „Konferencja Fundusz sołecki po zmianach – Co daje fundusz sołecki?”

XLV Sesja Rady Gminy Kaźmierz

Relacja z XLV Sesji Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 lutego 2014r.

część 1

dyskusja o ZUK zaczyna się ok. 15 minuty
głosowanie nad nową taryfą dla wody i ścieków pod koniec filmu – dość niecodzienne 🙂

część 2

w tej części ciąg dalszy wymiany poglądów o ZUK
oraz trochę uwag o strategii zrównoważonego rozwoju gminy Kaźmierz

XLII Sesja Rady Gminy Kaźmierz

Relacja z XLII Sesji Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/248/13 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gruntów stanowiących własność gminy oddanych w użytkowanie wieczyste

WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE

—-

Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy Kaźmierz – więcej »