XLII Sesja Rady Gminy Kaźmierz

Relacja z XLII Sesji Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/248/13 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gruntów stanowiących własność gminy oddanych w użytkowanie wieczyste

WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE

—-

Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy Kaźmierz – więcej »