III Sesja Rady Gminy Kaźmierz – 29-12-2014 g. 15:30

III Sesja Rady Gminy Kaźmierz – część 1

1:00 – nieścisłości między protokołem a nagraniem dźwiękowym
5:00 – Radny Hałaszkiewicz o przewodniczeniu I Sesji
7:20 – Radny Tomasz Augustyn – komentarz
8:50 – Radny Gidaszewski
12:12 – Radna Sylwia Kubala – prośba o późniejszą godzinę sesji, później Przewodnicząca, a potem znowu błyskotliwy radny Gidaszewski
33:10 – Radny Tomasz Augustyn, komentarz do uchwały na temat podatku rolnego, później radny Hałaszkiewicz
38:20 – Radny Tomasz Augustyn o tym, że nie należy opierać budżetu głównie na podatkach i zmotywowanym Wójcie

III Sesja Rady Gminy Kaźmierz – część 2

11:40 – Pani Prawnik zabiera głos
Wnioski z komisji
14:00 – Radna Śmieszek – (priorytety rozbudowa przedszkola i szkoły – 100.000 pozyskane z funduszu płac w szkołach)
15:20 – Radny Hałaszkiewicz
17:40 – Radny Marciniak (100.000 na rozbudowę pozyskane z funduszu płac w szkołach)
21:50 – Radny Augustyn – komentarz do wniosków komisji i wniosek formalny o budowę dróg gminnych (ul. Sienkiewicza, Daglezjowa, Polna)
33:30 – Skarbnik – o Klęsce urodzaju w kwestii projektów
35:40 – Wójt łapie 2 sroki za ogon
35:50 – Radny Augustyn wniosek formalny o informacje ile projektów jest w UG

dyskusja na forum Gminy Kaźmierz – http://forum.kazmierz.info/viewtopic.php?f=72&t=3974

Continue reading „III Sesja Rady Gminy Kaźmierz – 29-12-2014 g. 15:30”

II Sesja Rady Gminy Kaźmierz 2014-12-12

Kolejna Sesja Rady Gminy Kaźmierz, której tematem były między innymi:
-wynagrodzenie Wójta
– diety radnych i sołtysów

II Sesja Rady Gminy Kaźmierz 2014-12-12
część 1 – tematy: protokół z I sesji, wynagrodzenie wójta i diety radnych,

16 minuta – Uchwała o wynagrodzeniu Wójta – dyskusja

22:50 – Radny Augustyn – o składnikach wynagrodzenia, widełkach, okolicznych gminach
30:22 – Radny Kamiński – o tym, że wysoka pensja ma za zadanie zmotywować Wójta Gałkę
35 minuta – Uchwała o wynagrodzeniu Wójta – głosowanie
35:20 – Diety Radnych i zwrot kosztów podróży służbowych przysługujących Radnym i Sołtysom

część 2 – dyskusja m.in. nad podatkiem rolnym

3:15 wysokość diet radnych:

– 1200 zł – przewodniczący rady
– 650 zł – wiceprzewodniczący
– 550 zł – przewodniczący stałych komisji rady
– 500 zł – dieta zastępcy przewodniczącego komisji, sekretarza komisji
diety umniejsza się o 25% za nieobecność na radzie i 10% za nieobecność na komisji

300 zł – dieta sołtysa
diety umniejsza się o 10% za nieobecność na radzie

5:50 – głosowanie (11:4)

6:10 – powołanie komisji rewizyjnej

7:10 – głosowanie
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Kaczmarek
Zastępca przewodniczącego – Andrzej Marciniak
Członek Komisji Rewizyjnej – Tomasz Augustyn

20:00 – odczytanie składów komisji

II Sesja Rady Gminy Kaźmierz 2014-12-12

Komisja Budżetu:

Przewodniczący – Andrzej Marciniak
Zastępca przewodniczącego – Tomasz Augustyn
Sekretarz – Sylwia Kubala

 

II Sesja Rady Gminy Kaźmierz 2014-12-12

Komisja Rolnictwa:

Przewodniczący – Bogdan Hałaszkiewicz
Zastępca przewodniczącego – Ryszard Hartwich
Sekretarz – Zdzisława Śmieszek

53:50 – Radny Kamiński zamiast obniżenia podatku rolnego proponuje dopłaty do urządzeń melioracyjnych

część 2a – powtórzony ostatni fragment – czyli ponowne zwołanie sesji i jej zamknięcie i …
to głosowanie nie miało miejsca